Log In

Telefon numarasına veya gruba mesaj gönderir

📘

Eğer makine durumu bağlı değilse. Mesaj kuyruğa alınır. Makine bağlı ve aktif olduğunda gönderilir.

Language
Click Try It! to start a request and see the response here!